کرونا به فرم اژدها درآمد

روزنامه‌ ها امروز بیش از پیش به موضوع کرونای جدید در انگلستان و نگرانی‌ های ناشی از آن پرداختند. از آن طرف موضوع تورم آذر ماه هم موضوعی بود در رسانه‌ های اقتصادی بازتاب داشت.

ماجرای خرید واکسن کرونا در ایران و ارتباط آن با FATF دیگر موضوعی بود که تیتر روزنامه‌های صبح ایران را اشغال کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد