خرید واکسن کرونا چه شد؟

روزنامه‌ها امروز بیشتر تیترهای خود را به حواشی سیاست داخلی ایران اختصاص دادند. اینکه خرید واکسن به FATF ارتباطی دارد، بخشی از این حواشی بود. در شبکه‌های اجتماعی هم تغییر خودسرانه نام خیابان مرحوم استاد شجریان بازخورد بالایی داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد