جراحی بودجه از قانون اساسی می‌گذرد

با توجه به اینکه هر سال هزینه‌ها در بودجه افزایش می‌یابد و دولتمردان معتقدند که امکان صرفه‌جویی در هزینه‌ها وجود ندارد، با افزایش مالیات‌ها و انتشار اوراق نمی‌توان این میزان کسری را جبران کرد.

 

به نظر امکان کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی وجود ندارد و اساسا قانون اساسی این امکان را به دولت می‌دهد تا هر روز بر هزینه‌ها خود بیافزاید و سال‌ها کسری بودجه را به اقتصاد ایران تزریق کند.

 «محمدقلی یوسفی» اقتصاددان در مصاحبه‌ با اکوایران از لزوم تغییر در پارادایم اقتصادی حاکم بر ایران می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد