ایده‌های مهم هایک | قسمت آخر | چالش زندگی در جامعه مدرن

هایک مشاهده کرد که چالش زندگی در دنیای مدرن شامل دو نوع تعامل بسیار متفاوت است.

تعاملات با خانواده و دوستان و تعاملات با دنیای خارج. استفاده از قواعد حاکم بر خانواده در جامعه و برعکس، منجر به اختلال و تحمیل هزینه به هر دو می‌شود.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد