کاهش نرخ مشارکت در ایران | یک میلیون شغل از دست رفت

یک میلیون و ۳۳ هزار نفر در پاییز بیکار شدند. جمعیت بیکار هم ۴۵۷ هزار نفر کمتر شد.

خبر بد اینکه نرخ مشارکت در پاییز ۲.۹ درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع به تنهایی می‌تواند در کاهش جمعیت بیکار نیز موثر باشد.

کاهش جمعیت بیکار زمانی می‌تواند نشانه خوبی برای بازار کار باشد که همزمان با افزایش نرخ مشارکت رخ دهد.

اما نرخ بیکاری پاییز پس از ۱۲ سال تک رقمی شد. گزارش آماری اکوایران از وضعیت اشتغال و بیکاری را ببینید.

 

 

یک میلیون شغل ریزش کرد

این تصویر کلی از بازار کار کشور در پاییز است. ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر شاغل، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار.

یک خبر بد...نرخ مشارکت ۲.۹ درصد کم شد. یعنی حدود ۶۹۱ هزار نفر از شاغلان یا افراد بیکار متقاضی شغل از بازار کار خارج شدند و دیگر تمایلی برای اشتغال ندارند!

هر چند طبیعی به نظر می رسد با کاهش نرخ مشارکت، تعداد شاغل و بیکار هم کم شود اما ریزش اشتغال بسیار بیشتر از کاهش بیکاری بود. در حالی که نرخ بیکاری ۱.۲ درصد نسبت به پاییز سال گذشته کمتر شد اما نرخ اشتغال ۲.۱ درصد کاهش یافت...

در پاییز امسال یک میلیون و ۳۳ هزار نفر بیکار شدند، در مقابل جمعیت بیکار ۴۵۷ هزار نفر کمتر شد..

در بین جوانان یعنی گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و حتی جمیعت فارغ التحصیل هم بیکاری کاهش یافت.

جمعیت جوانان بیکار ۱۵۱ هزار نفر و جمعیت فارغ التحصیلان بیکار نیز ۲۷۲ هزار و ۲۷۹ نفر کم شد.

به رغم کاهش نرخ بیکاری کل و همچنین کاهش جمعیت بیکار در گروه ‌های مختلف اما کاهش محسوس نرخ مشارکت یکی از عوامل موثر در روند نزولی جمعیت بیکار در کشور است که نشانه خوبی برای بازار کار نیست.

یک سیگنال مثبت :

نرخ بیکاری پاییز تک رقمی شد

بررسی های اکوایران نشان می دهد، نرخ تک رقمی بیکاری پاییز از سال ۸۸ سابقه نداشته و پس از دوازده سال در پاییز امسال تک رقمی شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد