دوباره به بورس می‌ آیید ؟

در این گزارش، به سراغ مردم رفتیم تا با دیدگاه افرادی که در بورس سرمایه گذاری کردند، آشنا شویم.

می خواهیم ببینیم که اگر زمان به عقب برگردد، باز هم وارد این بازار می ‌شوند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد