چرا سیاستمداران عملکرد اقتصادی درستی ندارند؟

«سیاست هم مانند اقتصاد بازار دارد» این گزاره‌ای‌ است که برخی به آن باور دارند.

 بازاری که یک ضلع آن سیاست‌مداران هستند چرا که در نهایت این سیاست‌گذاران هستند که با تغییر ریل سیاست‌گذاری خود تلاش می‌کنند جهت اقتصاد  و معیشت را در راستای «بهبود» هدایت کنند.

ضعف حافظه تاریخی اما اتهامی است که به جامعه زده می‌شود. 

 

چرا بعد از ۱۲ دولت عملکرد بازار سیاست از دید اقتصاددانان راضی کننده نبوده؟

برخی می گویند سیاست هم مثل اقتصاد بازار دارد هر چند مختصات و ساختار آن متفاوت است.

اما در این بازار هم همانند اقتصاد بازیگرانی دارد که یک ضلع آن سیاستمداران هستند و چرخه رکود و رونقی وجود دارد که نقطه اوجش انتخابات است زیرا می تواند با تعیین تکلیفی بخشی از نهاد سیاست گذاری آینده اقتصاد و معیشت مردم را رقم بزند.

اما اگر گذشته پلی باشد به سوی آینده باشد سیاست مداران در این بازار چه کرده اند به عملکرد خود چگونه نگاه می کنند کدامشان در پی ایجاد بدیل هستند کدام موج سوار هستند.

در مملکتی که مورخانش جامعه را متهم به ضعف حافظه تاریخی می دانند شاید مواجهه مستقیم با سیاستمداران کمک کند این تصاویر در بایگانی ذهنی بالا بیاید.

این بالا آمدن شاید آغاز تلاشی برای پاسخ به این پرسش باشد که چرا بعد از حدود ۱۲ دولت و یازده مجلس، عملکرد بازار سیاست از دید فعالان بازار اقتصاد راضی کننده نبوده است. چرا این رفت و آمدهای پر سر و صدا با رضایت بخشی همراه نبوده است.

اکو ایران برای شروع این پویش قصد دارد ابتدا با سیاست ورزان گفت و گو کند و‌در ادامه داعیه و دیدگاههای آنان را با اندیشه ورزان به بحث بگذارد.

محمود احمدی نژاد در میان سیاست ورزان نخستین کسی بود که برای گفت و گو اعلام امادگی کرد.

با درباره نگاهش به عرصه سیاست و عملکردش در اقتصاد گفت و گو شده است

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد