سناریوهای آینده گروه بانکی

هفتم دی ماه امسال هیات دولت مصوبه ای تصویب کرد که بر اساس آن باقی مانده سهام دولت متعلق در شرکت های پالایشی به بانک های ملت، تجارت و صادرات واگذار شود.

 هدف دولت از این تصمیم تسویه بدهی های خود به بانکها و واریز آن به سازمان هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه هاست.

اما این تصمیم چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد