علائم تثبیت بازار مسکن نمایان شد

بازار مسکن با رشد خفیف ثبات دو ماه گذشته را حفظ کرد. سرعت رشد قیمت آپارتمان در تهران از آبان متوقف شد.

تورم ۱۰ درصدی مهر ماه در آبان به ۱.۸ درصد رسید. طی ماه آذر هم بازار مسکن تورم منفی را تجربه کرد.

هر چند تورم قیمت مسکن در ماه گذشته دوباره مثبت شد، اما این رشد به سطح آبان بازگشت و تورم ۱.۸ درصدی را به ثبت رساند. 

این سرعت محدود رشد در کنار افزایش ۳۷ درصدی معاملات می تواند چراغ سبزی برای ورود بازار مسکن به یک دوره ثبات باشد.

 

چراغ سبز مسکن به خریداران واقعی ؟

 نشانه های خروج این بازار از جهش قیمتی، از آبان ماه سیگنال ورود بازار به دوره پساجهش را داد.

نمودار اول وضعیت تورم ماهانه قیمت مسکن را نشان می دهد. جهش قیمت مسکن از ابتدای امسال محسوس بود و این بازار غالبا رشد ماهانه ۱۰ تا ۱۱ درصدی را تجربه کرد.

اما به یکباره در آبان ماه سرعت رشد متوقف شد و قیمت مسکن نسبت به مهرماه فقط ۱.۸ درصد افزایش یافت، این اولین نشانه برای ورود بازار مسکن به دوره پساجهش بود.

با ثبت تورم منفی قیمت در آذرماه این فرضیه قوت گرفت. هر چند در ماه گذشته بازار مسکن دوباره رشد کرد و به سطح قیمتی بان رسید، اما وجه تمایز آن جهش معاملات نسبت به دو ماه گذشته است.

نمودار دوم هم وضعیت معاملات مسکن را نشان می دهد؛ میزان خرید و فروش که دو ماه گذشته به ترتیب ۴۸ و ۴۲ درصد ریزش داشت، در ماه گذشته با جهش ۳۸ درصدی مواجه شد.

برایند آمارها از تقوقف سرعت جهش قیمت مسکن در کنار رشد تقاضا برای خرید می تواند چراغ سبز این بازار به متقاضیان واقعی باشد تا احتمالا شاهد ورود این بازار یه یک دوره ثبات قیمتی باشیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد