دود دعوای دولت و مجلس در چشم بورس!

مدت ‌هاست که بورس تهران اسیر سیاسیون شده. روزهای مثبت به شکلی، روزهای منفی به شکلی دیگر.

دولتی‌ ها نمایندگان مجلس را به دخالت متهم می ‌کنند و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را علت این مسئله می‌ دانند.

مجلسی‌ ها مسئولان دولت را به دخالت متهم می‌ کنند و علت این استراتژی را فرافکنی می ‌دانند.

گویا این دوستان هر یک معتقدند دخالت فقط زمانی خوب است که از جانب خودشان باشد!خودشان را اصلح در دخالت می‌ دانند و دخالت همه دخالت است، دخالت آنها شفا!

آقایان! خانم‌ ها! عزیزان مسئول! لااقل یک بار خودتان رتبه ایران را در شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب در گوگل سرچ کنید، نگاهی در آینه بیاندازید و بعد به صورت یکدیگر گل بپاشید!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد