قهر و آشتی با خودروسازان!

«خودروسازان فشل»؛ این صفتی بود که سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران برای صنعت خودروسازی کشور به کار برد.

همتی، مهرماه سال گذشته با روایت ماجرای پول ‌پاشی خودروسازان، از آنها انتقاد کرد.

حالا بهمن ماه امسال، ورق برگشت! به گفته رئیس کل بانک مرکزی با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان پول، در ماه ‌های آینده آثار آن در صنعت خودروسازی احساس می ‌شود. 

روایت تصویری «اکوایران» از قهر و آشتی رئیس کل با خودروسازان

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد