رئیس جمهور نظامی می‌تواند با جهان تعامل کند؟

یکی از مشکلات پیش روی رئیس‌جمهور آینده ایران مسئله روابط خارجی است. کسانی که معتقد به دیوار کشیدن به دور ایران هستند،‌ اگر در جایگاه سیاسی قرار بگیرند آیا باز هم به این مسئله اعتقاد خواهند داشت؟

یک سیاست‌مدار یا یک نظامی؛ کدام بهتر می‌تواند مشکلات سیاست خارجی ایران را حل کند؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد