حذف نمادین چهار صفر در اسکناس‌های جدید

امیر شکری، رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی: اسکناس‌های جدید در انطباق با حذف چهار صفر طراحی شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد