بانک ‌ها از عملیات بازار باز استقبال می ‌کنند ؟

با انجام عملیات بازار باز که یکی از ابزارهای اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی است، بانک ها موظف به نگهداری ۳ درصد از سپرده هایشان به صورت اوراق دولتی شدند و از این طریق بانک مرکزی توانست برای اوراق دولتی تقاضا ایجاد کند.

اما این تصمیم بانک مرکزی از سوی بانک ها چه واکنشی را به دنبال داشت؟ آیا بانک ها از این طرح استقبال کردند؟

محمد نادعلی، رئیس کمیته اجرایی عملیات بازار باز بانک مرکزی در گفتگو با اکوایران پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد