مخارج زیرخاکی بودجه ۱۴۰۰

چرا مجلس سقف بودجه عمومی را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد؟

رئیس جمهور و دولتی‌ها به افزایش سقف بودجه عمومی از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتقاد کرد.

احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «اکوایران» از هزینه‌های پنهانی بودجه می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد