خصوصی ‌سازی را باید ادامه دهیم ؟

چرا خصوصی‌ سازی‌ها به سرانجام روشنی نرسیده؟

چرا دوباره بحث خصوصی ‌سازی‌ ها داغ شده؟

دو پژوهشگر اقتصادی، مرتضی کاظمی و سید امیر سیاح در مناظره‌ای به این سولات پاسخ می‌دهند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد