خصوصی‌سازی با اشتغال منافات دارد؟

سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف جبران زیان‌های شرکت‌های دولتی می‌شود و خیلی از این شرکت‌ها با مازاد نیروی کار روبرو هستند.

 اگر این شرکت‌ها خصوصی شوند برای افزایش بهره‌وری و خروج از زیان‌دهی باید بسیاری از نیرو‌ها را تعدیل کنند. آیا خصوصی‌‌سازی باید به افزایش اشتغال کمک کند یا با تعدیل نیرو به افزایش بهره‌وری شرکت کمک کند؟

مرتضی کاظمی و سید امیر سیاح در مناظره‌ای به این سوال پاسخ می‌دهند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد