شارژ کالایی‌ ها با سوخت نفت

بازارهای کالایی در جهان پس از از ماه‌ ها رشد نرخ وارد یک فاز ابهام و دوگانگی شدند، اگرچه هنوز روند غالب قیمتی را می توان افزایشی ارزیابی کرد اما برای همه گروه‌ های کالایی این وضعیت یکسان نخواهد بود.

در پیش ‌نگر بازارهای جهانی در هفته پیش رو به این موارد بیشتر پرداخته ‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد