آمادگی ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی

علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در نشست خبری گفت: بازگشت پول های بلوکه شده به همت رییس کل بانک مرکزی در حال پی گیری است.

وزیر نفت اعلام کرد هر کس می تواند نفت بفروشد بیاید قرارداد ببندد، اما همه آنها جا زدند؛ وزیر گفت مجوز میلیونها بشکه را دادم اما یک بشکه هم نتوانستند.

عده ای از ابتدا با اصل توافق برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند شکست می خورد حتی برخی نگران رای نیاوردن ترامپ بودند!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد