نحوه پشت‌نویسی در چک‌های جدید

از سال آینده ثبت چک‌ها در سامانه صیاد اجباری شده و لزوم آشنایی با انوع کابردهای چک در سامانه صیاد را دوچندان می‌کند.

 در این ویدئو سوالاتی از قبیل نحوه پشت‌نویسی چک و چک در وجه حامل در قانون جدید چک پاسخ داده می‌شود.

 

پشت نویسی چک برای انتقال به چه روالی انجام می شود؟‌ 

پشت نویسی چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود.

 

آیا چک‌های قدیمی می‌توانند در وجه حامل صادر شوند؟

چک‌های قدیمی به شکل سابق می‌توانند کارسازی شوند و بنابراین در وجه حامل هم می‌توانند صادر شوند.

 

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک‌هاست؟ 

چک های جدید. در واقع چک های جدید باید در وجه ذینفع مشخص صادر، و در سامانه صیاد ثبت شوند.

 

آیا با ابلاغ قانون جدید صدور چک هنوز هم صدور چک برای ضمانت امکان‌پذیر است؟ 

بله. چک های موجود که طبق روال انجام میشود اما صدور چک ضمانت برای چک های جدید باید در سامانه صیاد ثبت بشود.

 

اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟ 

مشمول الزام‌ها و سازوکارهای مقرر تو قانون صدور چک نمیشود و صرفاً نقش یک سند مدنی را دارد که نشان میدهد از یک شخص طلب دارید و نه هیچ چیز دیگری.

 

وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟ 

صادرکننده چک، چک را ثبت می کند. ذینفع چک دریافتی را در سامانه تایید می کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد