محرومیت دارندگان چک برگشتی در قانون جدید

در چک‌های جدید اگر بانک مغایرتی در چک ببیند، مبلغ را پرداخت نمی‌کند. بانک با درخواست دارنده چک، می‌تواند آن را برگشت بزند.

اگر مندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چیست؟ 

در حال حاضر که ثبت چک اختیاری است ملاک، برگه چک است اما با آمدن چک های جدید در صورت وجود مغایرت، بانک، وجه چک را پرداخت نمی کند و اگه دارنده چک بخواهد، می تواند چک را برگشت بزند.

 

کسایی که دریافت کننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده در سامانه صیاد صدور آن را ثبت کرده است؟ 

نکته مهم این است که دریافت کننده اگر در سامانه صیاد  اطلاعات ثبتی صادرکننده را تایید نکرده باشد، چکش اعتباره ندارد. بنابراین برای اطمینان از این موضوع دریافت کننده چک درست در زمان دریافت برگه چک حتما باید در سامانه صیاد اطلاعات ثبت شده توسط صادرکننده را بررسی و تایید کند.

 

محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی در قانون جدید شامل چه مواردی میشود؟

 شخصی که چکش برگشت خورده هیج حسابی در بانک ها و موسسات اعتباری نمی تواند افتتاح کند، کارت بانکی جدید نمیتواند بگیرد، کارت بانکی المثنی نمی تواند بگیرد حتی اگه تاریخ اعتبار کارتش تمام شده باشد هم کارت جدید دریافت نمیکند.

هر حساب بانکی که دارد به اندازه مبلغ کسری چک مسدود میشود وام هم نمی تواند بگیرد.

 

افراد هیئت مدیره یک شرکت که دارای چک برگشتی مربوط به شرکت هستند آیا در چک شخصی خود نیز به مشکل بر می‌خورند؟ 

خیر

 

آیا کسانی که بدهی به بانک دارند طبق قانون جدید چک می توانند دسته چک بگیرند؟ 

نه. این اشخاص مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اساساً امکان افتتاح حساب جاری را ندارن.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد