کشورهای همسایه یا قدرت‌های بزرگ

در وضعیت فعلی سیاست خارجه باید سمت و سوی خاصی به برخی کشورها پیدا کند؟ آیا باید به طور کامل از غرب روی برگرداند؟

فواد ایزدی معتقد است اولویت سیاست خارجی باید حرکت به سمت کشورهایی باشد که تمایل به همکاری دارند و همچنین کشورهای همسایه مانند افغانستان بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد