طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران

مدت انتظار برای خرید خانه در دهه ۹۰ دو نیمه متفاوت داشت.

جالب است بدانید طول دوره انتظار برای خرید مسکن در سال ۱۳۹۰ به طور میانگین در کشور نوزده سال بود که این میزان با یک شیب ملایم در مدت ۶ سال و تا ۱۳۹۶ به ۲۱ سال رسید. 

اما اتفاق عجیب در پایان دهه رخ داد. طی سال‌های ۹۶ تا نیمه سال ۹۹ طول دوره انتظار برای خرید خانه ۱۸ سال افزایش یافت!

بنابراین مدت انتظار خانه‌دار شدن در طول دهه ۹۰، بیش از دو برابر افزایش یافت و از ۱۹ سال به ۳۹ سال رسید!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد