ایده‌های مهم میلتون فریدمن

فریدمن استدلال کرد که تورم همیشه در نتیجه تغییر مقدار پایه پولی به وجود می‌آید، و نه تغییر میزان تولید کالا و خدمات.

فریدمن مشاهده کرد اگر پایه پولی دو برابر شود در حالیکه مقدار کالاها و خدمات موجود در اقتصاد ثابت بماند، به طور کلی قیمت‌ها و دستمزدها دو برابر می‌شوند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد