بررسی رشد اقتصادی در دهه ۹۰

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است.

 بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارج می‌دانند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به سطح تولید ناخالص سال ۹۶ نزدیک هم نخواهد شد!

 چنانچه رشدهای اقتصادی فرض شده برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ محقق شود، حجم اقتصاد ایران به حجم اقتصاد اول دهه ۹۰ خواهد رسید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد