عادت‌های نادرست معامله‌گری بخش۲

بخش دوم عادت‌های نادرست معامله‌گری به تعصب تایید و اعتماد به نفس بیش از حد اختصاص دارد.

زمانی که خود را به عنوان تحلیلگر در بازار می‌دانیم ممکن است دچار خطای اعتماد به نفس بیش از حد شویم و درست زمانی که بازار قصد ریزش دارد، بازار را فرصت خرید بدانیم یا اینکه به واسطه تعصب تایید، به دنبال تایید دیگران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری باشیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد