باز هم حرف‌ های جنجالی مطهری

حرف‌های علی مطهری در یکی از اتاق‌های بحث برنامه کلاب‌هاوس حاشیه‌هایی در مورد زنان و لزوم رعایت حجاب زده که جنجال زیادی به راه انداخته است.

تکذیب استعفای آیت الله رئیسی

امروز یک شایعه مهمترین حاشیه فضای انتخابات بود، یعنی اصتعفای آیت الله ابراهیم رویسی از ریاست قوه قضائیه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که بلافاصله با واکنش دفتر او همراه بود که به شدن این خبر رو تکذیب کرد. از این گذشته یک خبر حاشیه ای دیگر هم شنیده شد اینکه محمد جواد ظریف باز هم تاکید کرده به میدان رقابت وارد نمی شود و پیش بینی کرده که دولت آینده اصولگرا خواهد بود. یک سری زمزمه تایید نشده شنیده می شود که ظریف بابت تلاش عده ای برای نامزدی او در قامت کاندیدای پوششی یک نامزد اصلی دلخور است و تا کنون تن به چنین خواسته ای نداده. حرف های جنجالی علی مطهری به عنوان یکی از نامزدهای قطعی انتخابات هم جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی به راه انداخته او در یک گفت و گوی کلای هاوسی گفته اگر کسی کنار دریا تحریک نمی شود بیمار است و خدا خواسته که مردان تحریک شوند.او ادامه داده که تعدد زوجات بسیار حکیمانه است چون تعداد زنان آماده ازدواج از مردان بیشتر است. البته او منبعی برای این حرف هایش اعلام نکرده

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد