تحریم و دلار علت شاخص ۲ میلیونی

سخنگوی دولت: فشار تحریم و افزایش قیمت ارز شاخص را به ۲ میلیون رساند.

بورس جایی نیست که دولت در آن کیسه ای دوخته باشد.

حمایت از بازار سرمایه فراموش نشده است.

هیچکسی در بلند مدت در بورس زیان نکرده است.

به زودی شاهد رونق بازار سرمایه هم خواهیم بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد