املاک و خانه‌ های خالی بانک‌ ها چه می‌ شود ؟!

ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان از ۱۹ فروردین آغاز شد. اما چقدر این روش می‌ تواند هدف قانون‌ گذار و مجری را در جهت شناسایی خانه‌ های خالی محقق می‌ کند؟

با وجود اینکه گفته می‌شود بانک‌ها و برخی دستگاه‌های دولتی املاک زیادی تحت تملک خود دارند، چرا در این سامانه بخشی برای ثبت املاک بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی و دستگاه‌‌های دولتی پیش بینی نشده؟ 

چقدر روش خوداظهاری می‌تواند روش درستی برای شناسایی دقیق املاک خالی باشد؟

حسین میرزایی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با اکوایران از نقاط ضعف سامانه املاک و اسکان می‌گوید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد