بدهی ۱۰۰۰ تریلیونی دولت از جیب مردم پاس نمی شود

عباس آخوندی سیاستمدار از بدهی ۱۰۰۰ تریلیونی و نقدینگی ۳۳۰۰ تریلیونی می‌گوید و معتقد است بدهی و نقدینگی و واکسیناسیون با چوب تعزیر حل نمی‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد