با چه سبکی سرمایه‌ گذاری می‌ کنید ؟

انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری از نکاتیست که سرمایه‌گذار باید برای کسب سود در نظر داشته باشد.

رویکردها و سبک‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری

رویکردها و سبک‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود داره. که در این قسمت به سه تا از رایج‌ترین سبک‌های آن اشاره می‌کنیم.

 سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش، سرمایه گذاری مبتنی بر رشد و سرمایه گذاری مبتنی بر درآمد.

 یک. سرمایه گذاری مبتنی بر ارزش. کسی که این استراتژی را انتخاب می‌کند، قبل از خرید بخشی از سهام یک شرکت، با آنالیز سنجه‌های بنیادین آن شرکت که در صورت ‌های مالی سالیانه یا فصلی اش منعکس شده، ارزش ذاتی اش را تخمین می‌زند.

وقتی سرمایه گذار با حساب و کتاب های خودش مطمئن شد که قیمت آن سهم با قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی اش عرضه میشود، به آن سهم به چشم یک فرصت برای خرید نگاه می‌کند. به بیان بهتر، سرمایه گذار در این حالت سهم را می‌خرد، چون اعتقاد دارد قیمت سهمی که رویش دست گذاشته، پتانسیل رشد برای رسیدن به ارزش بازاری خودش را دارد.

دو. سرمایه گذاری مبتنی بر رشد.  در این استراتژی، سرمایه‌گذار برایش اهمیتی ندارد که یک سهم بیشتر از قیمت ذاتی اش عرضه میشود، مادامی که قیمت سهمی در حال رشد باشد و شرکتی که سهم را عرضه کرده در حال کسب سود باشد و قیمت سهم آن شرکت نسبت به بقیه ی رقبا در صنعتِ مشابه رشد بیشتری داشته باشد، سرمایه‌گذار خریدار آن سهم است. سرمایه گذار با این استراتژی امیدوار است که بتواند به واسطه افزایش سرمایه ناشی از رشدِ قیمت سهم، کسب سود کند.

سه. سرمایه گذاری مبتنی بر درآمد. این نوع سرمایه‌گذارها، با نگه‌داری سهام شرکت‌های سودآور که سابقه ی پرداخت سود سهام رو دارند، کسب درآمد می‌کنند. میانگین سود سهام در بازار اس اند پی، دو تا سه درصد قیمتِ هر سهم است. سرمایه گذارهایی که این سبک را انتخاب می‌کنند، معمولا روی شرکت هایی دست می‌گذارند که سود سهامشان حداقل پنج تا شش درصدِ قیمت هر سهم باشد. با این حال باید مراقب باشند که سهم‌هایی را بخرند که بنیان‌های قوی‌ای دارند، چرا که اگر شرکت عرضه کننده‌ی سهم شروع به از دست دادن سرمایه کند، پرداخت سودِ سهام قطع میشود. در نهایت نسخه‌ی ویژه‌ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد که بگوید شما باید به یک کدام از این سبک‌ها پایبند باشید و تا آخر با آن جلو بروید.

 در بسیاری از مواقع، سرمایه‌گذارها آمیزه‌ای از چند رویکرد متفاوت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند تا با کسب تجربه به سبکِ منحصر به فرد خودشان برای کسب سود در بازار برسند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد