۱۰۰ میلیون یورو برای تجهیز دانشگاه‌ها

حسن روحانی رئیس جمهور، در جریان رونمایی از چند طرح آموزشی و پژوهشی عنوان کرد: اینکه در این دولت در روزهای سخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ توجه ویژه ای برای بازسازی و نوسازی و ایجاد فضاهای آزمایشگاهی جدید معنایش این است که تحول علمی حائز اهمیت ویژه ای بوده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد