انتقاد اقتصاددانان به حمایت از بازار درست است؟

چند وقتی است فعالان بازار انتقاد فراوانی به نظرات اقتصاددانان دارند. آن‌ها معتقدند که این کارشناسان اقتصادی بدون درنظر گرفتن شرایط موجود و وضعیت بازار ایران این مسائل را مطرح می‌کنند. امیر سیدی کارشناس بازار سرمایه در این خصوص توضیح می‌دهد.

 

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد