توصیه‌های بین‌المللی در ایران جواب نمی‌دهد

حسن سبحانی، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بارها در این خصوص اظهار نظر کرده است که نسخه‌های ارائه شده از سوی نهادها بین‌المللی، نمی‌تواند برای اقتصاد ایران راهگشا باشد. چرا؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد