وزیر اقتصاد از حجم خصوصی‌سازی‌ها بی‌خبر بود!

حسن سبحانی، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با ذکر خاطره‌ای از زمان تصویب سیاست‌های اصل ۴۴ بیان می‌کنند که وزیر وقت اقتصاد، از حجم و ابعاد واگذاری‌ها مطلع نبود و به دلیل ناپخته بودن طرح، از ابتدا مخالف آن بوده است.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد