حذف جنجالی آقای جوان

پس از نقدهای بسیار و امتیاز پایین سریال «مردم معمولی» و در پی آن امتیاز پایین آن در پلتفرم ارائه دهنده،‌رویکرد این پلتفرم برای اصرار به ادامه تولید آن حواشی زیادی ساخت.

این پلتفرم نه تنها قرارداد تولید این سریال را تعلیق نکرد، بلکه در حرکت جدیدی ۶ قسمت از این سریال را که نقد بیشتری به آن وارد بود را از روی سایت حذف کرد.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد