خودروسازی ملی باید برچیده شود ؟

متهم این نابسامانی در صنعت خودرو کیست؟ با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو آیا ادامه دادن تولید داخلی درست است؟

وظیفه شورای رقابت چیست؟ عملکرد دوازده ساله این نهاد قابل قبول است؟

فرشاد فاطمی، عضو شورای رقابت و فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در این خصوص صحبت می‌کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد