به وام ۵۰۰ میلیونی رأی می‌ دهید ؟

صحنه انتخابات ظاهرا تبدیل میدان رقابت بر سر وعده‌های عوام فریبانه شده، یکی رفع ۳ روزه مشکل بازار سرمایه را می‌‌دهد، دیگری می‌گوید رییس جمهور شوم آمریکا التماس می‌کند تحریم‌ها را بردارد!

اما در میان این وعده‌های در ظاهر با رنگ و لعاب، اخیرا یکی از کاندیداها از برنامه خود برای پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن و ازدواج و اشتغال جوانان رونمایی می‌کند.

آقای کاندید می‌دانید وام ۵۰۰ میلیونی برای ازدواج یعنی چند هزار میلیارد تومان؟ این منابع را از کجا تامین می‌کنید؟!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد