دنده معکوس قیمت مسکن در شمال شهر

میزان افت قیمت مسکن در مناطق نیمه شمالی پایتخت از مناطق میانی و جنوبی سبقت گرفت.

در حالی که میانگین کاهش قیمت مسکن در ۵ منطقه شمالی شهر تهران ۷.۵ درصد بود، متوسط این افت قیمت در مناطق نیمه جنوبی کمتر از ۲ درصد بود.

این آمار نشان می‌دهد شدت کاهش قیمت مسکن در مناطق نیمه شمالی نسبت به مناطق نیمه جنوبی بیشتر بود. 

گزارش آماری اکوایران از وضعیت قیمتی و حجم معاملات مسکن در شهر تهران را ببینید.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد