نامزدهای بدون تاکتیک

می‌شود گفت مناظره امروز مانند دربی‌های استقلال و پرسپولیس بود، پرحاشیه و پرهیجان اما بدون تاکتیک و برنامه‌ریزی‌.

به‌رغم موضوع اصلی بحث یعنی اقتصاد خبری از ارائه برنامه منسجم توسط کاندیداها نبودیم. باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد