دوئل‌ های مهم در نبرد دوم (بخش دوم)

نیمه تقابل نامزدها؛ نیمه دوم مناظره دوم‌ غالبا به بگو مگوی نامزدها با یکدیگر اختصاص داشت؛ از تقابل زاکانی و رضایی تا تکرار این گزاره همتی: «شما ۵ نفر یک تفکرید».

در نیمه دوم مناظره همتی پرونده «جلسه چهار سال پیش رییسی با خواننده رپ» را بازخوانی کرد. رییسی هم از گشت ارشاد جدید خود رونمایی کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد