جای خالی دغدغه‌ های فرهنگی

بیان دغدغه‌های فرهنگی و پرداختن به مشکلات این حوزه در مناظره فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انتظار به جایی بود که برآورده نشد.

بخش فرهنگ و هنر به قدری در صحبت‌های دیشب ناچیز بود که مخالفت‌های زیادی را پس از پخش آن به دنبال داشت در حدی که وزیر ارشاد نیز در توییترش به آن اشاره کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد