کنکوری که از فرانسه آمد!

تا دهه ۴۰ شمسی هر دانشگاهی در ایران، شیوه ‌ای متفاوت برای گزینش دانشجو داشت؛ امتحان یا مصاحبه علمی به ‌تدریج تقاضای ورود به دانشگاه افزایش یافت و شرایط تغییر کرد. کنکور آمد و ماندگار شد.

نخستین امتحان سراسری دانشگاه ‌ها در سال ۱۳۴۲ برگزار شد.

جالب اینکه رشته پزشکی نخستین رشته‌ای بود که به دلیل اقبال زیاد، آزمونی هماهنگ در آن برگزار شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد