پیش بینی تورم ۱۴۰۰

اخیرا گزارشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده که در آن ضمن برآورد تاثیر گروه‌های مختلف بر تورم نقطه به نقطه و نیز تورم ماهانه خرداد، پیش‌بینی هم نسبت به تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ ارائه کرده است.

نکته حائز اهمیت در این گزارش، اثرگذاری شدید دو گروه «اجاره» و «حمل و نقل» بر تورم نقطه به نقطه خرداد و تورم ماهانه خرداد است.

ضمن اینکه پیش بینی شده تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۰ به ۲۹.۸ درصد کاهش یابد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد