خانه نوساز بخریم؟

چرا باید اولویت خریدمان‌ را در بازار مسکن، تعیین کنیم؟!

غالب متقاضیان خرید خانه بدون تعیین اولویت، وارد بازار مسکن شوند.

اما در این مقطع، حتما یک گروه از آپارتمان‌ها باید از اولویت خرید خارج شوند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد