صف برای واکسن های رو به انقضا

اقبال زیاد مردم برای سفر به ارمنستان برای تزریق واکسن آیا این سوال را برای شما ایجاد نکرد که ارمنستان این همه واکسن را از کجا تامین کرده است؟

کشوری که خود تولید کننده واکسن نیست و واکسن‌های خود را از روسیه تامین می‌کند. به دلیل بدبینی ارمنی‌ها به واکسن به توریست‌ها تزریق می‌شود. البته درآمد ناشی از گردشگری بدون شک به قدری است که این کشور پس از پایان یافتن  سهمیه کواکسش به طور آزاد آن را تهیه کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد