دنیا برای قطعی برق چه می کند؟

سال‌هاست که کشورها از مشکلاتی چون قطعی آب و برق عبور کرده اند. راه حل آن ها برای عبور از این بحران ها چه بوده. آیا فرهنگ سازی به تنهایی کافی است؟

محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر پاسخ می‌دهد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد