سنگ اندازی هسته‌ای مجلس؟

امروز ۲۳ تیر و در سالگرد امضای برجام، رئیس جمهورحسن روحانی نوک پیکان انتقاد را رو به مجلس گرفته است و مدعی شده، در صورتی که دخالت مجلس نبود، تفاهم جدید با اعضای برجام نهایی شده بود.

او مدعی شده در نتیجه تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس، در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ که در تعارض با اصل ۶۰ قانون اساسی است، تفاهمی که می‌توانست در اسفند سال گذشته نهایی شود و ثمراتش را مردم لمس کنند، تا امروز پا در هوا مانده و هم‌چون سفره‌ای آماده، برای دولت ابراهیم رئیسی پهن شده است!

آیا ادعای روحانی صحت دارد و منافع مردم در این شرایط سخت اقتصدی بازیچه بازی‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی شده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد