معمار شکوفایی اقتصاد ترکیه

ترکیه در دهه ۹۰ میلادی هرگز تورمی زیر ۵۰ درصد نداشت و با بحران ارزی و بدهی شدیدی مواجه بود.

همچنین با فعالیت بالای بانک‌های دولتی و کسری بودجه، اقتصاد ترکیه مریض روبه قبله ای بود.

در چنین شرایطی سکانداری بانک مرکزی به کمال درویش پیشنهاد شد.

کمال درویش برای نجات اقتصاد ترکیه چه کرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد