صنعت برق در آستانه ورشکستگی

مجلس در آخرین گزارش خود از عملکرد دولت در بخش برق و از سوء مدیریت وزارت نیرو در اجرای برنامه ششم توسعه سخن گفته است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با اکوایران به بدهی های این وزارتخانه به بانکها، مطالبات شرکت های نیروگاهی بخش خصوصی از وزارت نیرو و زیان انباشته آن اشاره و تاکید کرد که با مدیریت فعلی و حجم بدهی ها، فاتحه صنعت برق کشور خوانده شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد